Slider-Yen-Phong-03
Slide-Yen-Phong-ip
Slide-Yen-Phong-08
Slider-Yen-Phong-04
He-thong-GT-noi-bo

Hệ thống giao thông

Khu công nghiệp được kết nối với đường 18 bởi 04 đường vào, trong đó có 3 nút giao thông tập thể. Các tuyến giao thông trong KCN được xây theo mạng lưới ô vuông bàn cờ, đảm bảo thuận tiện cho giao thông trong nội khu.

Tram-dien

Hệ thống cấp điện

Nguồn điện được cung cấp từ lưới điện quốc gia qua 4 trạm biến áp 110/22KV với công suất 9×63 MVA.

Cap-thoat-nuoc

Hệ thống cấp thoát nước

Cấp nước
Nhà máy nước giai đoạn 1 với công suất 36.000m3/ ngày đêm và giai đoạn 2 với công suất 22.000m3/ ngày đêm.

Thoát nước
– Hệ thống thoát nước mưa và nước thải được xây dựng riêng biệt.

Hệ thống xử lý nước thải & chất thải

– Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 1 với công suất 28.000m3/ngày đêm và giai đoạn 2 với công suất 12.000m3/ ngày đêm.
– Nhà máy xử lý chất thải rắn có công suất 50tấn/ngày, góp phần xử lý toàn bộ rác thải của KCN Yên Phong cũng như các KCN khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Cấp khí CNG: 90 tấn/ngày.
Cấp khí Nito: 30 triệu Sm3/năm.

Vien-thong

Viễn thông – Internet

Tổng đài vệ tinh 4.000 số, hệ thống thông tin hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng đầy đủ và nhanh chóng mọi yêu cầu về dịch vụ thông tin liên lạc trong và ngoài nước.