KHU CÔNG NGHIỆP YÊN MỸ - TỈNH HƯNG YÊN

"Dự kiến khởi công năm 2018"

Quy mô: 300 ha

Lợi thế KCN:

  1. Vị trí gần Hà Nội, giao thông thuận lợi, KCN nằm giữa Quốc lộ 5A và Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, dễ dàng kết nối ra cảng
  2. Nguồn lao động dồi dào, chất lượng cao
  3. Ưu đãi dành cho những nhà đầu tư đầu tiên

Khu công nghiệp nằm giữa quốc lộ 5A và Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, dễ kết nối đến cảng biển

GIAO THÔNG

Khu công nghiệp được kết nối với đường 18 bởi 04 đường vào , trong đó có 3 nút giao thông tập thể

HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Hệ thống cấp điện

4 trạm điện 110/22kV với công suất 9x63 MVA

Hệ thống xử lý nước thải

Công suất của nhà máy nước giai đoạn 1 là 36.000 m3/ngày và giai đoạn 2 là 22000m3/ngày

Hệ thống xử lý nước thải

Công suất của nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 1 là 28.000 m3/ngày và giai đoạn 2 là 12.000 m3/ngày

Hệ thống xử lý nước thải

Công suất của nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 1 là 28.000 m3/ngày và giai đoạn 2 là 12.000 m3/ngày

Hệ thống cung cấp khí CNG

Cấp khi Nito: 30 triệu Sm3/năm

HẠ TẦNG DỊCH VỤ

Hệ thống cơ sở dịch vụ nằm ngay trong khu công nghiệp

Ngân hàng

Đồn công an

Bưu điện

Phòng khám đa khoa

Kho vận

Trạm cung cấp nhiên liệu

HẠ TẦNG XÃ HỘI

Khu đô thị được quy hoạch nằm ngay sát với KCN

  • Thuế thu nhập doanh nghiệp  20%.
  • Miễn thuế  2  năm đầu
  • Giảm  50%  cho  4  năm tiếp theo
ĐẦU