VIGLACERA总公司 – 股份公司简介

 

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP là công ty cổ phần nhà nước thành lập từ năm 1974

 

Bao gồm 42 đơn vị thành viên với hơn 12.000 cán bộ công nhân viên

Viglacera hiện đang là nhà đầu tư KCN lớn nhất miền Bắc và lớn thứ 3 trên khắp cả nước

30 triệu USD kim ngạch xuất khẩu hàng năm, có mặt tại quốc gia 40 quốc gia trên thế giới

TOP