Các khu công nghiệp của Viglacera

Viglacera tích cực triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư trong Quý 3/2020

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước cơ bản được kiểm soát. Theo đó Viglacera đã thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước vừa phòng chống dịch bệnh, vừa khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh , đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, tận dụng những cơ hội mới, nhất là đón đầu xu thế dịch chuyển dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Tin tức Tổng công ty Viglacera - CTCP

Tổng công ty Viglacera - CTCP tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD tháng 08 2020 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD tháng 09/2020

Ngày 7/9/2020, Tổng công ty Viglacera - CTCP tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động sản xuất tháng 8/2020, triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD tháng 9 và bốn tháng cuối năm 2020.