KHU CÔNG NGHIỆP YÊN MỸ - HƯNG YÊN

Khu công nghiệp nằm gần Hà Nội, dễ dàng kết nối đến cảng Hải Phòng

Quy mô: 280 ha

Thời gian dự án: 2018 – 2068

Lợi thế KCN:

  1. Vị trí gần Hà Nội, giao thông thuận lợi, KCN nằm giữa Quốc lộ 5A và Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, dễ dàng kết nối ra cảng
  2. Nguồn lao động dồi dào, chất lượng cao

Vị trí gần Hà Nội, giao thông thuận lợi, KCN nằm giữa Đường xuyên Á AH14 và Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, dễ dàng kết nối ra cảng.

GIAO THÔNG

Vị trí gần Hà Nội, giao thông thuận lợi, KCN nằm giữa Quốc lộ 5A và Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, dễ dàng kết nối ra cảng.

  • Thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%
  • Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm đầu
  • Giảm 50% cho 4 năm tiếp theo
ĐẦU