HỖ TRỢ TỪ VIGLACERA

01. Tư vấn miễn phí các thủ tục liên quan đến thành lập doanh nghiệp:

  • Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký đầu tư
  • Đăng ký con dấu, mã số thuế, mở tài khoản tại ngân hàng
  • Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp
  • Hỗ trợ miễn phí thủ tục đấu nối điện, nước, nước thải

02. Hỗ trợ miễn phí xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

03. Hỗ trợ miễn phí tuyển dụng lao động

04. Giới thiệu miễn phí:

  • Các đơn vị đào tạo lao động, các ngân hàng tài trợ vốn đầu tư
  • Các công ty tư vấn thuế, kế toán, khai báo hải quan và logistics
  • Các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sinh, cho thuê xe, đơn vị cung cấp suất ăn ca cho người lao động
  • Các đơn vị tư vấn hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường
TOP