CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP VIMARIEL

Hệ thống cấp điện
- Điện được cấp từ lưới điện quốc gia qua trạm biến áp 110/22 KV với công suất 1 máy 25 MVA và 1 máy 16 MVA.
- Cấp đủ điện theo nhu cầu của Doanh nghiệp khi nhu cầu sử dụng tăng lên.

Hệ thống cấp nước
- Nhà máy nước nằm trong KCN với công suất 6.500m3/ngày đêm.
- Cấp đủ nước theo nhu cầu của Doanh nghiệp khi nhu cầu sử dụng tăng lên

Hệ thống xử lý nước thải và chất thải
- Hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt.
- Nhà máy xử lý nước thải với công suất là 4.800m3/ngày đêm.
- Chất thải rắn từ các nhà máy sẽ được phân loại, thu gom và chuyển về bãi thải tập trung của khu để xử lý.
- Công suất của trạm xử lý nước thải sẽ được nâng cấp khi nhu cầu của Doanh nghiệp tăng lên.

Hệ thống viễn thông
- Hệ thống viễn thông đạt chuẩn quốc tế.

TOP
All in one