CÁC NGÀNH NGHỀ THU HÚT ĐẦU TƯ

Danh mục những ngành nghề chiến lược trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội CuBa 2016-2030:

• Xây dựng
• Năng lượng
• Viễn thông kết nối
• Logistic
• Hệ thống cung cấp nước
• Du lịch
• Dịch vụ y tế
• Chế biến thực phẩm nông sản
• Dược phẩm, Công nghệ vật lí
• Công nghiệp liên quan đến đường
• Công nghiệp chiếu sáng

TOP
All in one